TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ
VERTIMAS, ĮGARSINIMAS BEI DUBLIAŽAS

Trumpametražis filmas "Sprintas" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Tikiu – netikiu" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Kiekvienas 88" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Sintel" (vertimas ir dubliažas)

Trumpametražis filmas "Šuniška diena" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Plieno ašaros" (vertimas ir dubliažas)

Trumpametražis filmas "Kosmoso karys" (vertimas ir dubliažas)

Trumpametražis filmas "Slaptasis skaičius" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "CHARONAS" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "G.D." (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "#AmerikietisGALI" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Antrasis žaidėjas" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Naujoji politika" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "DAR KARTĄ" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Pakeliui" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Mažasis Dovydas" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Anapus žodžių" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Skalbykla" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Keistas reikalas" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Arbūzas" (vertimas ir įgarsinimas)

Trumpametražis filmas "Kryžkelės" (vertimas ir įgarsinimas)

© 2020 by MIC&EYE Studio | Vilnius, Lithuania